Konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2019. BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczych określonych do uchwały LVI/453/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski...

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019 – Nr 3

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019 – Nr 2

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019 – Nr 1

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w Gminie Lwówek Śląski

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2018