Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski bezpośrednio,...

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

SZANOWNI MIESZKAŃCY! Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 r. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. uruchomi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 27. Do PSZOK właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarki odpadami mogą oddać...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia

OR.404.15.2013.KR Lwówek Śląski 27.11.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów w dniu 21 grudnia 2013r. w Lwówku Śląskim Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wynajem namiotów szybkiego montażu

OR.404.14.2013.KR Lwówek Śląski 27.11.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wynajem namiotów szybkiego montażu na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów w dniu 21 grudnia 2013 r. w Lwówku Śląskim Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek...

11 Listopada

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza na uroczystą Mszę Świętą w intencji ojczyzny, 10 listopada 2013r. o godzinie 11:30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim.

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 24 października 2013 r. odbędzie się XXXVII Sesja Rady początek godz.1000 W programie m. innymi: interpelacje i zapytania radnych, informacja o pracy Burmistrza, Informacja o stanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów,...