Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

SZANOWNI MIESZKAŃCY! Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 r. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. uruchomi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 27. Do PSZOK właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarki odpadami mogą oddać...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia

OR.404.15.2013.KR Lwówek Śląski 27.11.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów w dniu 21 grudnia 2013r. w Lwówku Śląskim Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wynajem namiotów szybkiego montażu

OR.404.14.2013.KR Lwówek Śląski 27.11.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wynajem namiotów szybkiego montażu na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów w dniu 21 grudnia 2013 r. w Lwówku Śląskim Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek...

11 Listopada

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza na uroczystą Mszę Świętą w intencji ojczyzny, 10 listopada 2013r. o godzinie 11:30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim.

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 24 października 2013 r. odbędzie się XXXVII Sesja Rady początek godz.1000 W programie m. innymi: interpelacje i zapytania radnych, informacja o pracy Burmistrza, Informacja o stanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów,...

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11 października 2013 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Ludwik Kaziów wręczył nagrody dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum za skuteczną organizację i realizację statutowych...

OGŁOSZENIE

Lwówek Śląski 09.10.2013 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że wnioski o dotację ze środków na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 – należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2013 r....

50 stypendiów do rozdania!

Przedłużony nabór wniosków w XIII konkursie stypendialnym „zDolny Śląsk”. 50 stypendiów do rozdania! Jeszcze do 04 października 2013 możesz złożyć wniosek o stypendium „zDolny Śląsk”. Masz szansę na nawet 3000 zł na rok szkolny, jeśli odnosisz sukcesy w nauce, masz osiągnięcia artystyczne...

Stypendia o charakterze socjalnym

UWAGA!!! 16 WRZEŚNIA 2013 R. UPŁYWA TERMIN WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pok. nr 6 od 02 do 16 września 2013 roku w godzinach pracy Urzędu. ...