Rejestr zmian

12 października 2018 07:27 3 dni temu

12 października 2018 07:27 3 dni temu

Zamówienia publiczne: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odtworzenie punktów widokowych na szlaku "Szwajcarii Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim

Usunięcie załącznika [informacja_o_publikacji_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_w_bazie_konk urencyjnosci.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Natalia Przystawska

12 października 2018 07:27 3 dni temu

Zamówienia publiczne: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odtworzenie punktów widokowych na szlaku "Szwajcarii Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim

Usunięcie załącznika [informacja_o_publikacji_zapytania_ofertowego_w_bazie_konkurencyjnosci .pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Natalia Przystawska

12 października 2018 07:27 3 dni temu

Zamówienia publiczne: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odtworzenie punktów widokowych na szlaku "Szwajcarii Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim

Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_7__specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot.pdf ] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Natalia Przystawska

12 października 2018 07:27 3 dni temu

12 października 2018 07:27 3 dni temu

12 października 2018 07:26 3 dni temu

Zamówienia publiczne: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odtworzenie punktów widokowych na szlaku "Szwajcarii Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim

Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_4__klauzula_informacyjna_w_celu_zwiazania_z_zapytaniem_o fertowym.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Natalia Przystawska

12 października 2018 07:26 3 dni temu

12 października 2018 07:26 3 dni temu

12 października 2018 07:26 3 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 253661