Komunikaty

Wybierz rok

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym oraz opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2013 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 379,30 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2013 rok wynosi 41,0124 zł za 1 ha fizyczny III....