Przetargi

Wybierz rok

Remont świetlicy w Rakowicach Wielkich

Lwówek Śląski: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 187476 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Roboty budowlane :Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia

Lwówek Śląski: Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia Numer ogłoszenia: BZP 186092 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...