Gospodarka komunalna

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Lwówek Śląski

W Y K A Z nr GPNŚ - 72245/27/09 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Lwówek Śląski Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261,...