PSZOK

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 r. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. uruchomił Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 27.

 

Do PSZOK właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarki odpadami mogą oddać nieodpłatnie w ramach określonego limitu selektywnie zebrane odpady wytworzone na terenie gminy Lwówek Śląski n/w frakcji:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,
 • metale i opakowania z metali,
 • szkło płaskie okienne,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • popiół,
 • tekstylia i odzież,
 • styropian.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny:

poniedziałek        700  - 1430

wtorek                  700  - 1430

środa                    700 -  1700

czwartek               700  - 1430

piątek                   700  - 1430

soboty ( pierwsza i trzecia danego miesiąca) w godz.:  800  - 1400

W dniach ustawowo wolnych od pracy, a przypadających w w/w dniach, PSZOK jest nieczynny.

 

W PSZOK przyjmowanie odpadów odbywać się będzie na podstawie „identyfikatora” (np. dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkiwania lub potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni lub bieżący miesiąc).

 

Załączniki do Regulaminu:

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013, 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 1740
30 października 2015, 08:49 Krzysztof Zając - Zmiana treści zakładki.
30 października 2015, 08:44 Krzysztof Zając - Zmiana treści zakładki.
30 października 2015, 08:43 Krzysztof Zając - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany